วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 8

ประเภทของการค้นหาข้อมูล - Search Engine
กาค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 3 ประเภท คือ
      Seach Engine การค้นหาข้อมูลด้วยคำที่เจาะจง
             Seach Engine เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมช่วยในการค้นหาที่เรียกว่า Robot ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งการค้นหาข้อมูลรูปแบบนี้จะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้ระบุคำที่เจาะจงลงไป เพื่อให้โรบอตเป็นตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมมาก เช่น www.google.com
ประเภทของการค้นหาข้อมูล
Search Directories การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่
           การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่โดยมีเว็บไซต์ที่เป้นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามที่ต้องการได้โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลจะจัดตามข้อมุลที่คล้ายกัน หรือเป็นประเภทเดียวกัน นำมารวบรวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน
           ลักษณะการค้นหาข้อมูล  Search Directories จะทำให้ผู้ใช้สะดวกในการเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา และทำให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการ
           การค้นหาวิธีนี้ มีข้อดีคือ สามารถเลือกจากชื่อไดเร็กทอรี่ส์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการค้นหา และสามารถที่จะเข้าไปดูว่ามีเว็บไซต์ใด้บ้างได้ทันที
เช่น www.sanook.com  

การค้นหา โดยการใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search Engine)
      การค้นหาโดยเครื่องมือช่วยค้น สามารถทำได้ 2 กรณี คือ ::   กรณีที่ 1 คำที่ต้องการสืบค้นมีคำเดียว
สามารถกรอกคำที่ต้องการค้นลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดที่ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อให้เครื่องมือเริ่มดำเนินการค้นหาข้อมูลดังกล่าวต่อไป
  กรณีที่ 2
คำที่ต้องการหามีมากกว่า 1 คำ
ให้เลือกประเภทเงื่อนไข คำเชื่อม "และ" หรือ "หรือ" แล้วกรอกคำที่ต้องการค้นหา โดยใช้วิธีการเว้นวรรคระหว่างคำ 1 ครั้ง

ตัวอย่าง Search Engine เช่นwww.google.co.th

แบบทดสอบบทที่ 5
1.  ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปีใด
ก.       1989                                      
ข.      1990
ค.      1991
ง.       1992
2.   เว็บเพจ คืออะไร
ก.      หน้าเว็บเพจหลายๆหน้า
ข.      หน้าเอกสารเว็บ
ค.      มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล
ง.       หน้าแรกของเว็บไซต์
3.  ที่อยู่ของเว็บไซต์  คืออะไร
ก.      เว็บไซต์
ข.      โฮมเพจ
ค.      เว็บเพจ
ง.      โดเมนเนม
4.  ถ้าต้องการแสดงผลการทำงานของเอกสารเว็บเพจ ต้องแสดงผลผ่านโปรแกรมใด
ก.      โปรแกรมสำหรับการนำเสนอข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข.      มาตรฐานของการสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค.      หมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

   5. ลักษณะของโดเมนเนมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.      2  ประเภท
ข.      3 ประเภท
ค.      4 ประเภท
ง.       5 ประเภท

   6.             ส่วนใดที่ไม่จัดอยู่ในรูปแบบของการกำหนดรหัสสืบค้นข้อมูล
ก.       Protocol
ข.      File Server
ค.      Domain Name
ง.       File Locator
  7.             หน่วยงานใดที่เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลกำหนดหมายเลข IP Address
ก.      Asia Net
ข.      Inter Network
ค.      InterNIC
ง.       Asia Nic
   8.             File Locator  คือตำแหน่งของไฟล์ในเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก.      1 ส่วน
ข.      2 ส่วน
ค.      3 ส่วน
ง.       4 ส่วน
    9.             หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ดูแลการจดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศไทย
ก.      THNIC
ข.      Inter NIC
ค.      Asia NIC
ง.       Asia Net
     10.      ลักษณะของ Domain Name มีกี่ส่วน
ก.      5 ส่วน
ข.      6 ส่วน
ค.      2 ส่วน
ง.      3 ส่วน

เฉลย
1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10. 

1 ความคิดเห็น:

  1. pg slot ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เป็นยังไง พวกเราขอตอบว่า pg เป็นระบบแล้วก็บริการที่เยี่ยมที่สุดของ SLOT PG ที่ช่วยเพิ่มความสบายสบายให้ทุกคนด้วยระบบ ฝากถอนอัตโนมัติ เกมที่คุณห้ามพลาด

    ตอบลบ